Zdraví a uzdravování – to je stálá péče o sebe. Na to mnohdy zapomínáme. Každý z nás má slabá místa, ze kterých vycházejí potíže. Mým cílem je tato oslabení postupně objevit a dát jim potřebnou péči. Proto je komunikace s klientem důležitou součástí konzultací. Nadarmo se neříká, že 99% potíží má příčinu v psychice.

K nápravě většinou nestačí si jen vzít „zázračnou pilulku“. Je třeba hledat kořeny, příčiny a pracovat na nich. Proto postupuji velmi individuálně a do míry přání klienta. Pro někoho je potřebné naučit se naslouchat svému tělu, někdo potřebuje zvýšit svoji energii, pro někoho je důležité naučit se odpočívat, někomu chybí potřebné živiny, někomu je třeba posílit oslabené dráhy a orgány v těle atd.

Podle toho vybírám i terapie a přírodní doplňky. Někdo chce udělat vše, co je možné, jiný si zase vybere jen něco z mých doporučení, stačí mu částečné zlepšení. Vše je dobře, protože každý máme svoji cestu…

V rámci konzultace je možné využít vybrané léčebné metody: