Frekvenční terapie jsou přístroje pro celkovou harmonizaci organismu a k vyrovnání všech jeho akupunkturních bodů. Působí naráz na všechny aku-body těla a vede je k vyrovnanosti a do středu.

Frekvence svým působením harmonizuje všechnu nerovnováhu a vychýlení, ať už o problému víme či ne. Je velmi vhodným doplňkem klasické i jiné léčby.

Síla působení je závislá na míře závažnosti a zhmotnění nemoci. Takže může klidně způsobit úplné uzdravení, někdy zlepšení stavu, ulehčení od bolesti či podpoření dalších způsobů léčení.

Účinek těchto přístrojů je možné zažít během konzultace nebo je možné si je zapůjčit domů.