Pojem tachyon byl zaveden v roce 1966 G. Feinbergem pro částici kosmické energie. Slovo tachyon je odvozeno z řeckého výrazu pro vysokou rychlost, neboť tachyony se pohybují nadsvětelnou rychlostí. V tachyonech jsou obsaženy všechny formy energií, které slouží člověku k začlenění do řádu vesmíru.

Díky tachyonizačnímu přístroji dr. Davida Wagnera můžeme využívat tuto energii k léčení. Tento průlom vytváří předpoklady pro nový způsob celostního léčení.

Tachyonizované produkty jsou mosty k vysokým úrovním kosmické energie, která posiluje naši schopnost se léčit, omlazovat a postupně se vracet k vertikalitě proudění energií.